MARIA TAILOR HQ zal uw gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling zoals PostNL en MyParcel. 

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren.

Privacy Update 8 augustus 2018.

Privacy- en cookieverklaring MARIA TAILOR HQ
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met MARIA TAILOR HQ, MTJ Group, Danzigerkade 5B (3rd floor), 1013 AP Amsterdam, Kamer van koophandel 60750847

Versie: 24-05-2018, Versie 1

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig MARIA TAILOR in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. MARIA TAILOR gebruikt uw persoonsgegevens voor:

·       het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

·       de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

·       relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

·       het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;

·       product- en dienstontwikkeling;

·       het bepalen van strategie en beleid;

·       het interessanter maken van het internet aanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstelling.

·       zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot MARIA TAILOR haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAW-gegevens;

·       Geslacht;

·       E-mailadres;

·       Telefoonnummer;

·       Geboortedatum;

·       IP-adres;

·       Technische browserinformatie;

·       Klik- en surfgedrag;

·       Social media account.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. MARIA TAILOR bewaart de gegevens maximaal 5 jaar tenzij u hier bezwaar tegen maakt kunnen deze gegevens op verzoek worden verwijderd.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgestuurd naar derden partijen zoals PostNL, MyParcel, Eezeebee, ACA en Mailchimp. Deze gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het versturen van de bestellingen.  Met deze partijen zijn schriftelijke afspraken gemaakt omtrent het verwerken van de persoonsgegevens en deze zijn vastgesteld in een bewerkersovereenkomst tussen MARIA TAILOR en deze partijen. 

Gegevensbeveiliging
MARIA TAILOR maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

·       functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

·       het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);

·       het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);

·       om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Wij gebruiken de volgende technische cookies: voorkeursintstellingen van de bezoekers voor de website, het onthouden van de gebruikersnaam en wachtwoord en de inhoud van het winkelmandje.

Analytische cookies
Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics-cookies.

Advertentie cookies
Verder maken wij gebruik van advertentiecookies, zodat we het online advertentieaanbod voor u kunnen verbeteren en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies: Relevante en gepersonaliseerde advertenties op Social Media zoals Facebook en Instagram maar ook uw bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen te delen, indien toepasselijk.

Social media cookies
Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social mediakanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: Een verwijzing naar onze Social Mediakanalen en het integreren van social-media-buttons.

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten
U mag MARIA TAILOR vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u MARIA TAILOR  verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@mariatailor.com of door telefonisch contact met ons op te nemen via 31 (0)20 7608 308 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 augustus 2018.